BYG NYT HUS – MED EN ARKITEKT

Plantegning, byggetilladelse og tilsyn med nyt byggeri

Skal I bygge nyt hus eller sommerhus? Eller bygge om? Og har I overvejet, om en erfaren arkitekt skal løfte kvaliteten af den nye bolig? En professionel arkitekt garanterer jer et vellykket husbyggeri og gør forskellen ved at skabe en unik arkitekttegnet plan. Helt på lige fod med større arkitektvirksomheder. Bare mere nærværende – og billigere.

Nyt hus, ombygning eller tilbygning

Ethvert nybyggeri fører mange beslutninger med sig. Får vi plads nok? Hvem skal hjælpe os med plantegning af huset? Bruger vi vores penge rigtigt? Skal vi bo her resten af livet? Hvad med godkendelse af byggeriet? Skal vi også have en have? Skal vi have værksted eller træningsrum? Hvad med tilbygning, ombygning eller renovering? Hvor skal vi starte? Hvad skal vi gøre?

Byg-selv-hus med erfaren arkitekt

At få hjælp fra en arkitekt til jeres husbyggeri kan gøre en stor forskel. At sidde i sofaen og tænke på jeres drømmehus er let. Byggeri er tungt, kræver tid og overblik – og ikke mindst viden på byggeområdet. Manshaus Arkitektur ApS er specialiseret i at hjælpe private med at bygge nye huse og at bygge om. Her får I en gennemtegnet plan, hvor der er taget smukt hånd om alle detaljer, den dag byggeriet står færdigt.

Tilsyn og tryghed under byggeriet

I får rådgivning, der giver tryghed og overblik over dokumenter og byggetilladelser. Jeg tilbyder en ordning, hvor jeg fører tilsyn med hele byggeriet af det nye hus eller ombygningen. Det kan I læse mere om længere nede på denne side. Beslutningerne I tager nu, skal I leve med i mange år. Derfor vil jeg gerne føre jer godt gennem alle faser af byggeriet. Så kan I slappe mere af og bare glæde jer til at flytte ind i det nye hus. Bemærk at jeg er medlem af foreningen Danske Arkitektvirksomheder Det vil sige, at jeg er  anerkendt som selvstændig MAA arkitekt – og forsikret under byggeri.

Hustyper – drømmen om hus har mange former

Her er nogle eksempler på huse jeg hjælper mine kunder med at bygge: Parcelhus, funkishus, sommerhus, landejendom og renovering af ældre byggeri og kælderen. Også nybyggeri af lavenergihuse, fritidshuse, træhuse og hytter og nyt anneks. Er jeres ønske ikke nævnt? Så ring alligevel og få en snak. Jeg har erfaring med at tegne det meste. Er ønsket en komplet løsning med have? Den opgave løser jeg sammen med en dygtig landskabsarkitekt.

Smukke detaljer og enkle linjer

Jeres arkitekt har øje for helheden, flow i rummene og for de unikke detaljer. I får en gennemtegnet villa, der ligger smukt i landskabet med flere pladser, hvor I kan nyde solen. Hvert rum får sin egen funktion, udsigt og relation til resten af huset. Arkitekten kan åbne rum og døre i boligen, I endnu ikke kan se for jer. Ikke for at bestemme eller beslutte for jer, men for at løfte jeres vision.

Om kunderne hos Manshaus

Jeg tegner og indretter for både små og store familier. Singler, seniorer eller unge der skal i gang med deres første bolig. Er planen en ombygning, så sikrer jeg, at den bliver en naturlig del af den eksisterende bolig. Er ønsket et gennemtegnet projekt med hus og have? Så samarbejder jeg med en dygtig landskabsarkitekt. Indretning, interiør og belysning designer jeg også gerne.

Samarbejde med en bygningsarkitekt – sådan gør vi

Opstartsmøde: På først møde hjælper jeg jer med at få overblik over opgavens omfang og tage de rette beslutninger.  Siger I ja tak til at samarbejde efter mødet, laver jeg det første udkast og tegninger.

Ideoplæg: På vores andet møde skal vi tale om tegningerne. Jeg bruger en 3D model eller håndtegning til at vise jer de veje vi kan gå. Efter dette møde vælger vi en retning. Jeg undersøger servitutter, og ser på hvad byggereglerne siger. Er der forhold i lokalplanen, der har betydning for den plan vi er ved at lægge? Måske et højhus syd for grunden? Eller en omfartsvej tæt på?

Skitseforslag: Nu er det tid til at tegne et forslag der viser snit, facader, grundplan og en situationsplan. Skitseforslaget kan suppleres med illustrative perspektiver, der beskriver og belyser projektet fra flere sider. Med disse tegninger kan I få et tilbud hos en hovedentreprenør. Jeg hjælper gerne med at indhente priser.

Myndighedsprojekt: Med et færdigt skitseforslag starter vi et myndighedsprojekt for at få godkendt byggeriet i kommunen. Jeg tilpasser eventuelt areal og mål – og laver en beskrivelse af projektet, så den nye plan lever op til lovens krav. Jeg klarer al kommunikation og papirarbejde. Og indhenter alle nødvendige godkendelser. Når den nye plan er godkendt, kan I vælge, at jeg fører tilsyn med projektet til færdigt byggeri. Det tilbud kan I læse mere om i næste afsnit.

Tilsyn: Jeg tilbyder en ordning, hvor jeg løbende fører tilsyn ude på byggepladsen. Det er min rolle at holde øje med kvaliteten af håndværket, der bliver udført. Et byggeri er en levende proces. Derfor er små og store udfordringer på vejen også en naturlig del af et nyt byggeri. Tilsynet giver jer ekstra tryghed og garanti for det færdige resultat.

Projektering: Efter myndighedsprojektet kan projekteringen af byggeriet begynde. Det vil sige, at vi gør papirerne klar til håndværkerne. Jeg tegner detaljer og kontakter eksterne fagfolk, for eksempel en ingeniør, der beregner konstruktion og energiforbrug. Det er også her, at tegningerne skal op i en større skala. Væg, tagkonstruktion, overflader og materialer bliver yderligere specificeret.

Designmanual: Jeg laver en designmanual, der bliver en fælles arbejdsbog og visuel kommunikationsplan under byggeprocessen. Den holder alle parter opdateret om, hvor vi er på vej hen. Den indeholder jeres ønsker for materialer og viser linjen for de rum, der skal præge jeres nye hjem. Manualen samler således vores mål og opdateres løbende.