Arkitekt- og byggerådgivning til private der bygger nyt

Vellykket nybyggeri starter med rådgivning hos en ekspert

Lasse Manshaus, selvstændig arkitekt MAA

Med Manshaus Arkitektur som jeres private arkitekt- og byggerådgiver får I et arkitekttegnet nybyggeri, hvor pladsoptimering og snedkerbygget interiør sparer jer for dyre og unødvendige kvadratmeter. Med arkitektens skitseforslag til pladsoptimering får I stadigvæk en drøm af et hjem – blot på færre kvadratmeter og dermed til en billigere pris. Det, og meget mere kan I læse om her på siden.

Arkitektens rådgivning giver jer den rigtige plan og en tryg byggeproces

Med professionel arkitekt- og byggerådgivning mindsker I risikoen for væsentlige fejl, mangler og uforudsete udgifter i projektet, så byggeprocessen og slutresultatet på alle måder bliver en succesfuld og tilfredsstillende oplevelse – udført inden for budget og tidsramme. Den byggerådgivning I får her, omfatter arkitekthjælp til alt nybyggeri – lige fra idéoplæg, plantegning og skitsering – til projektering af byggeriet.

Arkitekt- og byggerådgivningen er målrettet opførsel af arkitekttegnede byggerier i alle skalaer:

  • Huse i mursten og træ.
  • Villaer og større landejendomme.
  • Sommerhuse og fritidshuse.
  • Ombygning, tilbygning og renovering.

Som byggerådgiver sørger jeg desuden for at overholde gældende lovgivning og bygningsreglementer. Så skal I ikke tænke på, om det nye byggeri opfylder alle krav og standarder. Med professionel arkitekt- og byggerådgivning mindsker I også risikoen for væsentlige fejl, mangler og uforudsete udgifter i projektet, så byggeprocessen og slutresultatet på alle måder bliver en succesfuld og tilfredsstillende oplevelse – udført inden for budget og tidsramme. Manshaus Arkitektur står også for opfølgning og byggetilsyn frem til byggeriet står færdigt.

Manshaus Arkitektur løser opgaver for kunder i hele Danmark: København, Odense, Aalborg og Aarhus. Sjælland, Fyn og Jylland.

Interiørdesign og haveplan

Manshaus Arkitektur tilbyder også design af interiør og belysningsplan. I samarbejde med en landskabsarkitekt udformer vi en haveplan. Jeg står for jeres myndighedsprojekt (byggetilladelse) og projektering af nybyggeriet – i tæt samarbejde med relevante fagpersoner.

Billigere og bedre byggeri

Som arkitekt er jeg specialiseret i at designe nye boliger med fokus på unik pladsoptimering. Ved at fokusere på specialtilpasset og snedkerbygget interiør, kan I reducere antallet af kvadratmeter, og dermed mindske prisen væsentligt på huset eller tilbygningen. Jeg hjælper jer med at skabe et nyt hjem, hvor øjet og sanserne møder en helhed, uanset hvilket rum i går ind i. Som jeres arkitekt og byggerådgiver sikrer jeg, at I bruger jeres penge på de rigtige tiltag. Det vil sige, at vi i processen skal rundt om alle de detaljer der betyder noget for en families hverdag: Det kan være pladsen til de store køkkenmaskiner. Designet af en unik bogreol i stuen. Eller en funktionel entre med plads til hundens ting eller børnenes våde flyverdragter. I får skræddersyede plantegninger, der skaber et personligt hjem med høj funktionalitet i hverdagen.

Ny bolig, tilpasset jeres budget

Når man bygger, er prioriteringen af de økonomiske ressourcer helt central for tilfredsheden i sidste ende. Derfor indleder vi vores samarbejde med at se på budget og jeres prioriteringer. Hvad kan I spare væk uden at gå på kompromis med jeres behov i hverdagen? I får en række indretningsforslag, som vi arbejder videre med. Er det muligt at spare på de dyre kvadratmeter og i stedet bruge penge på at optimere interiør og funktionalitet i hjemmet? Vores samarbejde kan blive jeres vej til en fremtid i et nyt hus, hvor I undgår spildplads og hvorfor-tænkte-vi-ikke-på-det?

Hjælp til at formulere konkrete behov

Min erfaring som boligarkitekt og byggerådgiver viser, at det kan være rigtig svært som bygherre at se, hvad en optimal indretning og byggeløsning består i. Under designprocessen holder vi fokus på jeres hverdag. Som kommende husejer kan man nemlig have mange idéer og drømme, som virker tillokkende i tanken. Men uden en forudgående undersøgelse af, hvilke behov der er reelle for jer – kan I ende med et alt for dyrt byggeri, der ikke lever op til det, I drømte om.

Med baggrund i vores byggemøder, kommer jeg med forslag til planløsninger, interiørdesign og pladsoptimering i det nye byggeri. Vi skal se på utraditionelle løsninger og sammen opdage nye muligheder. Det kan fx være at optimere garderobepladsen eller tænke helt nye opbevaringsmøbler ind i bygningen. Som privat arkitekt- og byggerådgiver vejleder jer om alle de detaljer og prioriteringer, der i sidste ende fører frem til et helstøbt hjem.

Trin for trin: Sådan forløber et samarbejde om arkitekttegnet nybyggeri

Gratis indledende møde: På først møde hjælper jeg jer med at få overblik over opgavens omfang. Siger I ja tak til at samarbejde, udarbejder jeg efterfølgende et første udkast samt tegninger. I får også en pris på opgaven.

Idéoplæg: På vores andet møde skal vi tale om skitser og tegninger. Jeg bruger en 3D model eller håndtegning til at vise jer de veje vi kan gå. Efter dette møde vælger vi en retning. Jeg undersøger servitutter, og ser på byggeregler. Er der forhold i lokalplanen, der har betydning for den plan vi er ved at lægge? Måske et højhus syd for grunden? Eller en omfartsvej tæt på?

Skitseforslag: Nu er det tid til at tegne et forslag der viser snit, facader, grundplan og en situationsplan. Skitseforslaget kan suppleres med illustrative perspektiver, der beskriver og belyser projektet fra flere sider. Med disse tegninger kan I få tilbud hos en hovedentreprenør. Jeg hjælper gerne med at indhente priser.

Myndighedsprojekt: Med et færdigt skitseforslag starter vi et myndighedsprojekt for at få godkendt byggeriet i kommunen. Jeg tilpasser eventuelt areal og mål – og beskriver projektet, så den nye plan lever op til lovens krav. Jeg klarer al kommunikation og papirarbejde, og indhenter alle nødvendige godkendelser.

Projektering: Efter myndighedsprojektet kan projekteringen af byggeriet begynde. Det vil sige, at vi gør papirerne klar til håndværkerne. Jeg tegner detaljer og kontakter eksterne fagfolk, for eksempel en ingeniør, der beregner konstruktion og energiforbrug. Det er også her, at tegningerne skal op i en større skala. Væg, tagkonstruktion, overflader og materialer bliver yderligere specificeret.

Tilsyn i udførselsfasen: Jeg tilbyder en ordning, hvor jeg løbende fører tilsyn ude på byggepladsen. Det er min rolle at holde øje med kvaliteten af håndværket, der bliver udført. Et byggeri er en levende proces. Derfor er små og store udfordringer også en naturlig del af et nyt byggeri. Tilsynet giver jer ekstra tryghed og garanti for kvaliteten af det færdige resultat.

Designmanual: Jeg laver en designmanual, der bliver en fælles arbejdsbog og visuel kommunikationsplan under byggeprocessen. Den holder alle parter opdateret om, hvor vi er på vej hen. Den indeholder jeres ønsker for materialer og viser linjen for de rum, der skal præge jeres nye hjem. Manualen samler således vores mål og opdateres løbende.

Er jeg den rigtige arkitekt- og byggerådgiver for jer?

Ønsker I professionel arkitekt- og byggerådgivning med fokus på enkelthed og kvalitet? Jeg tilbyder min viden, erfaring og ekspertise i jeres byggeproces. Drømmeboligen bliver realiseret til den bedst mulige pris – med pladsoptimering og snedkerdesignet interiør – hvis det er drømmen.

Klik, og læs mere om, hvordan I vælger arkitekt